Veelvoorkomende problemen bij projectmanagement

Veelvoorkomende problemen bij projectmanagement

21 maart 2021 0 Door Admin

Het managen van projecten gaat vrijwel nooit zonder problemen. Of het nu een groot of klein project is, een project verloopt vrijwel nooit helemaal probleemloos. Er zijn verschillende factoren die deze problemen kunnen veroorzaken. Onduidelijke of onrealistische doelstellingen, een verkeerd ingeschatte (budget)planning en een slechte communicatie tussen medewerkers zijn de meest voorkomende problemen bij projectmanagement. Daarnaast kan een gebrek aan controle tijdens de voortgang van het project, een reden zijn tot het ontstaan van problemen.

Duidelijke doelstellingen

Voordat een project van start kan gaan, is het van belang duidelijke doelstellingen op papier te zetten. Houd hierbij in gedachten wat je wilt bereiken met het project en hoe wil je dat wil gaan realiseren. Allereerst maak je een inschatting van het beschikbare budget en stel je een deadline vast. Plan dit nooit te krap, maar zorg dat er ruimte is voor onvoorziene kosten en problemen. Om een nauwkeurige planning te kunnen maken, moet je altijd uitgaan van de middelen die je tot je beschikking hebt. Hoeveel mensen kun je op het project zetten en waar liggen hun kwaliteiten? Een doelstelling behalen is alleen mogelijk wanneer elke medewerker op de juiste plek zit. Zo houd iedereen zich bezig met waar hij of zij goed in is, en zullen er minder fouten gemaakt worden.

Werken met methodieken

Werken volgens een projectmanagement methodiek maakt het eenvoudiger om de voortgang van het project in de gaten te houden en waar nodig aan te passen. Wanneer een project ingedeeld word in fases, kan er na iedere fase een bespreking worden gehouden om te controleren of alles nog volgens planning verloopt.

Eventuele problemen worden op die manier tijdig opgespoord en kunnen worden aangepakt zonder dat er hoeft worden afgeweken van de eerder gestelde projectdoelstellingen. Waar nodig kan de planning worden aangepakt of kunnen medewerkers andere werkzaamheden toebedeeld krijgen, om een effectieve voortgang van het project te garanderen.

Een project succesvol laten verlopen, kan niet zonder goede communicatie. Zorg er daarom altijd dat voor alle medewerkers duidelijk is wat ze moeten doen, en bij wie ze terecht kunnen wanneer zich problemen voordoen. Organiseer tijdens het project regelmatig besprekingen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang. Wanneer je als projectmanager op deze manier te werk gaat, kun je er zeker van zijn dat het project succesvol zal worden afgerond.