5 Tips voor een afvalvrije werkomgeving

5 Tips voor een afvalvrije werkomgeving

27 juni 2023 Uit Door Admin

Een afvalvrije werkomgeving klinkt misschien onhaalbaar. Zorg je echter voor de juiste inzet, kennis en begeleiding, dan is het weldegelijk mogelijk. Dit kan je bovendien gewoon in stappen doen. Te beginnen met een restafvalcontainer van bedrijfsafval.nl. Daarnaast hebben we ook nog enkele andere tips die je direct kan toepassen. Zo maak je van jouw bedrijf een duurzame onderneming. Het gaat er daarbij niet om dat je stopt met afval produceren. Het gaat er juist om dat je de afvalsoorten beter leert benutten. Zo kan je circulair ondernemen en afvalvrij in het bedrijfsleven staan.

1. Gebruik de ladder van Lansink

De Ladder van Lansink is een uitvinding van politicus Ad Lansink uit 1979. De ladder geeft je richtlijnen over hoe je het best met afval kan omgaan. Daarbij wordt eerst naar preventie en hergebruik gekeken. Vervolgens is recycling een optie en daarna verbranding met energieterugwinning in hoog rendement. Probeer verbranden zonder rendement of storten altijd te voorkomen als het om afval gaat.

2. Een gezamenlijk doel

Probeer duurzame en co2 neutrale materialen in te zetten waar mogelijk. Kies ook bewust voor leveranciers die hetzelfde denken als jij. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan om de mogelijkheden van duurzaam inkopen inzichtelijk te hebben. Hierbij kan je aan van alles denken, van minder verpakking tot minder gereden vervoerskilometers.

3. Zorg voor motivatie

Zorg ook voor motivatie. Maak het gemakkelijk met een rolcontainer. Benoem het ook wanneer er goed gewerkt wordt met afval scheiden. Positieve associatie is altijd een belangrijk wapen. Daardoor zal je merken dat de omgeving zich meer en meer gaat richten op een afvalvrije werkomgeving. Dit kan al snel veel opleveren voor bedrijven.

4. De juiste inkopen doen

Om te zorgen voor een afvalvrije werkomgeving is het ook belangrijk om bij de basis te beginnen. Door al goed te kijken naar de manier waarop je inkopen doet, is veel mogelijk. De inkoop is een belangrijke factor in de duurzaamheidsscore van jouw onderneming. Juist omdat hier de invloed op de aangebroken grondstoffen het grootst is. Slimme keuze van materialen die te recyclen zijn kan je dan al veel opleveren.

5. Doorloop de hele cyclus

Inkoop is een belangrijk begin, maar daar houdt het niet op. Het is juist belangrijk om de hele cyclus goed door te nemen. Wanneer je elke stap tegen het licht houdt, kan je veel duurzame veranderingen doorvoeren in het bedrijf en afvalvrij worden.